آبله میمون به انگلیسی Monkey pox
سلامت

آبله میمون

آبله میمون به انگلیسی Monkey pox: شیوع در یک نگاه؛ از ۱۳ مه ۲۰۲۲، موارد آبله میمون از ۱۲ کشور عضو که برای ویروس آبله میمون بومی نیستند، در سه منطقه به WHO گزارش شده است. بررسی‌های اپیدمیولوژیک در حال انجام است، با این حال، موارد گزارش‌شده تاکنون هیچ ارتباط …