معرفی LMS و MOODLE
علوم کامپیوتر و الگوریتم

LMS و MOODLE

معرفی LMS و MOODLE: مودل یک سیستم مدیریت یادگیری رایگان و منبع باز (LMS) است که به زبان PHP نوشته شده و تحت مجوز عمومی گنو توزیع شده است. Moodle که بر اساس اصول آموزشی توسعه یافته است، برای یادگیری ترکیبی، آموزش از راه دور، کلاس درس و سایر پروژه …