سرور چیست
علوم کامپیوتر و الگوریتم

سرور چیست؟

سرور چیست؟ سرور یک برنامه کامپیوتری یا دستگاهی است که خدماتی را به برنامه کامپیوتری دیگر و کاربر آن که به عنوان کلاینت نیز شناخته می‌شود، ارائه می‌دهد. در یک مرکز داده، کامپیوتر فیزیکی که یک برنامه سرور روی آن اجرا می‌شود نیز اغلب به عنوان سرور نامیده می‌شود. که …