nginx
علوم کامپیوتر و الگوریتم

Nginx

Nginx یک وب سرور سبک وزن و با کارایی زیاد می‌باشد، که برای موارد استفاده با ترافیک بالا طراحی شده است. همچنین می تواند به عنوان یک پروکسی معکوس، متعادل کننده بار، پروکسی ایمیل و کش HTTP نیز استفاده شود. چیزی که NGINX را متمایز می‌کند، توانایی آن در ارائه …